Навколишній світ

ШАНОВНІ ДІТИ!

Переходимо на навчання в CLASSROOM!
Приєднайтеся за допомогою коду 

DSCEGYM


ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДО ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ! СЕРЙОЗНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНО ВІДНЕСТИСЯ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ! Отримані оцінки будуть враховані при виставленні тематичного оцінювання!

Завдання для дистанційного навчанняШАНОВНІ ДІТИ! ЯКЩО У ВАС Є 

НЕВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ, ТО ЇХ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ!


Тести заповнюйте лише після засвоєння матеріалу!Успіхів всім!

1.Перегляньте відео про виникнення води на Землі (теорії)  
https://cutt.ly/KyPhwYs

https://cutt.ly/7yPhyI7

2. Якщо не виконав тестове завдання за 22 травня або за інші числа, то виконай обов'язково.

3. Прочитай про походження і розвиток життя на Землі на с. 61-70. За бажанням підготуй цікаве повідомлення на цю тему.Воно буде оцінене додатково.


22 травня 2020 року

1.Опрацюйте с. 57-60

2. Виконай завдання 1 на с. 58

3. Знайди в літературі, які ще є версії виникнення води на Землі та запиши в зошиті (за бажанням). 

4. Виконай тестове завдання


Якщо файли в тесті не будуть завантажуватися, то перешліть їх на пошту 

knviktoria10@gmail.com

або в інший спосіб.

21 травня 2020 року

1.Опрацюйте с. 49-57


2. Виконай завдання 1 на с. 49, 4 на с. 51, допишіть висновки у дослідах 1, 2, 4

3.Переглянь відео

 https://cutt.ly/myUHbTi

4.За бажанням проведи цікавий дослід з водою, запиши відео та надішли на пошту або в інший спосіб. (Це завдання буде оцінено додатково)

18 травня 2020 року

1.Опрацюйте с. 44-49


2. Виконай завдання 3 на с. 45( підготуй цікаву розповідь про водяну рослину або тварину) або завдання 7 на с. 47.


3. Виконане завдання перешли на пошту 

knviktoria10@gmail.com

15 травня 2020 року

1.Повторіть с.38-42


2. Перевір свої знання

 https://cutt.ly/AyQ6Lvt

Якщо файли в тесті не будуть завантажуватися, то перешліть їх на пошту 


knviktoria10@gmail.com

14 травня 2020 року

1. Опрацюйте с. 38-40. Виконай завдання 6 на с. 40

2. Опрацюй с.40-42. Виконай завдання 2-4 на с. 42 в зошиті.

8 травня 2020 року

1. Опрацюйте с. 32-38. (Після дослідів напиши висновки.)

2. Переглянь дослід, який доводить, що повітря чинить тиск 

3.Виконайте завдання 3 на с.37

7 травня 2020 року

1. Переглянь відео за 4 травня

2.Повтори матеріал на с.27-31

3.Перевір свої знання https://cutt.ly/sylVhBS

4 травня 2020 року


1. Переглянь відео


2. Знайди відповіді на запитання

а) Чим удобрюють малородючі грунти?
б) Які процеси дають початок  утворення грунтів?
в) Види грунтів України.
г) Який вид грунту в Україні найродючіший?
д) На яких грунтах родючіть врожаю дуже низька?
Є) Що треба робити, щоб врожай був кращий?
ж) Що таке грунт?
з) Яка називається цінна речовина грунту?
і) Яку користь приносить дощовий черв'як для грунту?

30 квітня 2020 року

1. Опрацюйте с.27-31

2. Виконайте завдання 6 на с.30 в зошиті.

27 квітня 2020 року

1. Повторіть параграфи 3-4 та матеріали за 13-24 квітня.

2. Виконайте тестові завдання  https://cutt.ly/JyaMhaw

Якщо файли в тесті не будуть завантажуватися, то перешліть їх на пошту 

knviktoria10@gmail.com


24 квітня 2020 року

1. Виконайте на вибір одне із завдань (розповідь на 10-15 речень)

а)Підготуйте розповідь про корисні копалини, які видобувають на території  Сумської області.

б) Завдання  10 на с.25

в) Знайдіть та роздрукуйте контурну карту України та позначте на ній корисні копалини ( в презентаціії є відповідний слайд (4)).


23 квітня 2020 року

1. Переглянь презентацію 


2.Замалюй в зошиті позначки корисних копалин та запам'ятай їх.


17 квітня 2020 року

1. Опрацювати с.20-25. 

2.Записати в зошит  групи корисних копалин та приклади.

Усі корисні копалини розподіляють на три великі групи: руди металів, або рудні корисні копалини, горючі корисні копалини і будівельні.
Найбільшу групу корисних копалин становлять руди металів, що складаються з металу (заліза, міді, цинку, золота, срібла і т. ін.) і різних домішок. Залізна руда схожа на камінь. Вона бурого або червоного кольору, важка і тверда. Її видобувають у шахтах і відкритим способом — у кар’єрах. У спеціальних печах із залізної руди виплавляють чавун і сталь. Потім з них виготовляють верстати, трактори, автомобілі, потяги та ін.
Горючі корисні копалини під час горіння виділяють тепло. До них відносять торф, буре та кам’яне вугілля, нафту і природний газ.
Будівельні корисні копалини — граніт, мармур, вапняк, глина, пісок, гіпс.
Запаси корисних копалин у надрах Землі не безмежні. З кожним роком вони зменшуються, оскільки потреби людей постійно зростають. Із часом запаси можуть вичерпатися.
Висновки
Усі корисні копалини розподіляють на три великі групи: руди металів, або рудні корисні копалини, горючі корисні копалини і будівельні.
На території України є родовища всіх груп корисних копалин, але запаси їх обмежені. Тому корисні копалини потребують економного використання.

3. Перегляньте  відео 

4. Виконати завдання 2,3(с.21). 16 квітня 2020 року

1. Опрацювати с.17-19

2. Виконати завдання 2,3(с.18). 

3. Перегляньте відео

13 квітня 2020 року   

1. Повтори с.3-15 та матеріал за 9-10 квітня.

2. Перевір свої знання за посиланням


10 квітня 2020 року

1. Опрацюйте с.12-15

2. Перегляньте відео
Дайте відповіді на запитання:

1. Яку форму має полум'я свічки і чому?

2. Яка частина полум'я найяскравіша?

3. Яка частина полум'я найгарячіша?

4. Який газ виділяється в результаті хімічної реакції горіння частинок сажі?

5. Без якого газу не може відбуватися горіння?

6. Що утворюється під час горіння свічки?

7. В яких агрегатних станах може перебувати речовина? (4 стани)

8. Чи залежить колір полум'я від речовини яка горить?9 квітня 2020 року

1  Опрацювати с. 3-11(4 частина)

2. Виконай завдання 1-3 (с.4), 1 (с.5), 7 (с.8) в друкованому зошиті.


6 квітня 2020 року

1. Повторити с. 46-50 та матеріал за 26-27 березня

2. Перевір свої знання за посиланням https://cutt.ly/btDNHeB


26-27 березня 2020 року

1. Перегляньте відео

2. Опрацюйте с.46-50


На глобусі


Екватор уявна лінія, що ділить земну кулю на 2 півкуліпівнічну і південну.


Паралелі – це лінії, що проведені паралельно до екватора.


 Меридіани – лінії, що сполучають географічні полюси


3. Випишіть в зошит або підкресліть в друкованому відповіді на запитання:

1. Що таке глобус?
2. Яку форму має наша планета?
3. Хто створив першу модель глобуса?
4. Як називалась перша модель глобуса?
5. Що означає "глобус" в перекладі з латині?
6. Чому створили карти, якщо є глобус?
7. На поверхню глобуса та карти нанесена градусна сітка. З яких ліній вона складається? Як вони називаються?

23 березня 2020 року

Перевірте свої знання  за посиланням  https://cutt.ly/StxeOLo

19 -20 березня 2020 року

1. Перегляньте відео2. Опрацювати ст. 37-42.

3. Виписати в зошит робочий або підкреслити в друкованому відповіді на запитання.

  1. Що означає вислів "Земля притягує?"
  2. Від чого залежить ця сила і як?
  3. За допомогою якого прилада вимірюють силу тяжіння?
  4. В яких одиницях вимірюють силу тяжіння?
  5. На честь якого вченого названо цю одиницю вимірювання?
  6. Один ньютон  це -.....?
  7. Чи є сила тяжіння на інших небесних тілах?
  8. Чому у байці Л. Глібова "Лебідь, Рак та Щука" герої не змогли зрушити з місця віз?
  9. Чи є у сили тяжіння напрям?
  10. Куди спрямована сила тяжіння  Землі?

16 березня 2020 року

Опрацюйте  с.28, 30, 32-34

Перейдіть за посиланням та виконайте тест    https://cutt.ly/UtkydcJ

12, 13    березня 2020 року

Перегляньте відео та опрацюйте с. 23-27
 Завдання для домашнього опрацювання

10 лютого 2020 року

Перейдіть за посиланням та виконайте тест

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xYOdGea4zKOu5ivGaDYcw4P05PsUrYfcWc2XfaQq_EY4MQ/viewform

Перегляньте відео.

3 лютого 2020 року

Перегляньте відео, опрацюйте параграф "Людина у Всесвіті", виконайте завдання 4, 5  та підготуйте розповідь про видатних конструкторів або космонавтів, астронавтів.(10 речень)
Перегляньте відео про астронавтів

жовтень 2019 року

Перегляньте презентацію та виконайте завдання (окрім 3 завдання)


Шановні батьки та діти!

Завдання виконуються лише за умови, якщо дитина прочитала і зрозуміла (не батьки) як виконувати. Весь цей матеріал ми будемо ще опрацьовувати в школі на уроках і завдання розбирати також! Оцінка за невиконане завдання одразу після канікул не буде виставлятися.Нанесіть на контурну карту гори, рівнини України (завершити те, що робили на уроці)

Перегляньте відео 
30 січня 2019 року
Перегляньте відео 
Перегляньте відео та виконайте завдання в друкованому зошитіберезень 2017 року

Перегляньте відео 2016 рік

Малі тіла Сонячної системи


Планети Сонячної системи


         

Комментариев нет:

Отправить комментарий